Yttrandefrihet

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är något vi aldrig får ta för givet. Det är grunden till allting som faktiskt är gott. Grunden för vår demokrati och vår världsordning.

Det förekommer attackera på just yttrandefriheten och det är något jag vill att varje person faktiskt skall förstå. Om du får en människa att vara tyst återkommande tillfällen och inte låter personen säga vad den vill så kommer problemet bara att multipliceras. Man skall alltid bjuda in till dialog.

Yttrandefrihet betyder inte bara att man skall lyssna utan att man faktiskt också skall diskutera dom tuffa frågor.

Högt i tak ger yttrandefrihet

Vi kan ta t.ex migration som ett ytterligt exempel på tysthetskulturen som har funnits runt ämnet. Det har blivit mycket bättre över tid men många har försökt att tysta ämnet och genom något magiskt bara tro att det kommer försvinna. Detta har lett till otroligt splittring av vårt samhälle. En splittring vi inte sett tidigare i modern historia.

Ännu ett exempel på varför vi skall stå upp för yttrandefrihet. Att försöka förstå vad en person menar betyder inte att du håller med. Det visar bara att du är en stor person som faktiskt förstår innebörden av att försöka hitta samsyn.

I framtiden kommer vi bli utmanande av nya ämnen. Hur skall vi då agera? Skall vi upprepa våra gamla misstag eller kommer vi faktiskt stå upp för yttrandefrihet? Det spelar ingen roll om det är på arbetsplatsen, på hemmaplan eller i det offentliga rummet.

Varje persons agerande påverkar. Det du gör påverkar vårt samhälle. Varför? För att du är en del av samhället.

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

1 §   Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Vi har en lag om yttrandefrihet

Trots att vi har en lag om just möjligheten att uttrycka sig så är det ändå inget som man skall ta för givet. Bit dig i läppen, knyt näven i fickan om du tycker saker är jobbigt att höra första gången men tysta aldrig någon annan.

Yttrandefrihet

Jag Johan ”Moderjohan” Mårtensson står upp för yttrandefriheten. Det kommer jag göra så länge jag lever på denna jorden. Jag kommer göra det för din skull, min barns skull men även för framtida generationer efter det. Jag vill inte leva i en värld och ett samhälle där man skall vakta sin tunga för att människor försöker tolka dig medvetet fel istället för att lyssna på vad du menar.

I den senare aspekten har media en stor roll. Om media skall överleva i framtiden så måste dom också försöka lägga fram två olika sidor och inte vara så himla partiska. Nej fick jag verkligen säga det? Det finns nog inte många som längre bestrider det.

Tillsammans påverkar vi. Tillsammans gör vi Sverige till en bättre plats. Tillsammans kommer vi överstiga berg!

Men ordet mina kära vänner är tillsammans. För oavsett om vi inte håller med varandra så är vi en befolkning. Vi är svenskar.

Det är alltid samma personer som gör det

Med ålder kommer visdom det har ni säkert hört. Jag kommer inte poängtera vilka människor i dom flesta samhällen som tystar andra. Ni vet säkert redan det.

Tillsammans hoppas jag vi står. Tillsammans står vi upp för möjligheten att uttrycka sig!

Vid pennan Johan ”Moderjohan” Mårtensson

Moderaternas viktigaste frågorModeraternas förslagModeraterna Västra GötalandModeraterna LerumLag och ordningPolitikerVem skall jag rösta på?