Moderaternas viktigaste frågor

Moderaternas viktigaste frågor

Moderaternas viktigaste frågor handlar till stor del om individ och eget ansvar. Vi skall leva under frihet och marknaden skall vara så fri från påverkan som det går. Det betyder i enkelhet att staten sätter spelreglerna och lämnar marknaden fri för att agera för alla parter som följer lagen.

”Moderaterna vill återupprätta samhällskontraktet. Den som jobbar och anstränger sig ska kunna förvänta sig att staten garanterar medborgarnas trygghet och att välfärden fungerar. Men då måste fler anstränga sig och fler unga få möjligheten till klassresor”

Vem är jag?

Moderaternas viktigaste frågor

Johan ”Moderjohan” Mårtensson ni kan läsa mer om mig här. Jag kommer delge mina tankar och anledningar till varför jag anser som jag gör angående Moderaternas viktigaste frågor.

Moderaternas viktigaste frågor historiskt sätt

moderaternas viktigaste frågor

Lag och ordning är en stark fråga som Moderaterna alltid har varit starka på. Det handlar om möjligheten att leva i frihet och faktiskt kunna lita på myndigheterna. Att kunna gå på gatorna på kvällarna utan att vara rädd sedan skall man inte glömma friheten att kunna bedriva företag i Sverige utan inblandning av kriminella element. Det är en hjärtefråga för mig.

Arbetsmarknaden / Sysselsättningen

Att kunna skapa jobb är något människor ute i landet förstår att Moderaterna är duktiga på. Det har man varit historiskt och det är man även idag. Även om många röster på S så vet alla insatta att M är det som gäller när det kommer till att skapa jobb. Det är ganska enkelt matte. Om man hela tiden höjer skatterna kommer arbetslösheten öka eller alternativ stå stilla.

Här finns det alltid mycket att jobba på oavsett vilket år det är. Något som man måste förstå med just denna frågan är att den handlar om så många andra saker också.  Det måste vara ordning och reda för att arbetsmarknaden skall få möjligheten att kunna reagera och anställa människor.

Landets ekonomi

Hur mycket pengar har du i plånboken med en högerledd regering emot en vänster? Höger tror på friheten att kunna välja själv medan S vill ha en större offentlig sektor. Så det är ganska enkelt att räkna ut vilka som jobbar på större ekonomisk frihet.

Det betyder inte att vi skall ha en sämre vård eller sämre vägar. Utan det betyder att man anser att det är bättre att personer väljer själva än att staten skall hantera dom pengarna istället.

Skatter

Skatter var det jag hörde? Moderaternas viktigaste frågor är detta en av dem? Givetvis. Jag har sagt det många gånger tidigare och jag säger det igen. Det handlar inte hur hög siffran är när det kommer till skatter. Det dikterar inte alls hur mycket skatt man får in i kassan. Det handlar om att man balanserar siffran så man släpper lös krafterna från företagandet.

Det skall finnas skatt det råder det inget tvivel om men den måste balanseras mer än vad den gör idag. Vi kan inte lägga 250+ miljarder på invandring och p.g.a måste vi höja skatten till rekord höga nivåer.

Näringslivet / Företagandet

Varför är Moderaterna bäst enligt mig i dessa frågor? Visste du att Moderaterna Lerum t.ex har företagsgruppen med olika aktörer från den privata marknaden. Visste du att man lagt ned över 3000h totalt för att ta fram ett program som är bra för lokala platser?

Det finns en anledning varför jag säger att Moderaterna är bäst på företagande och det är för att man lägger mest energi av alla på just detta frågan. Det råder inget tvivel om. Varför säger jag detta? För jag har varit med/är med just nu i dessa grupperna. Det handlar om att sätta sig ned med andra företagare och fråga dom vad dom anser det är som håller det tillbaka lokalt.

Varför pratar jag inte om det nationella? För det har varit allas fokusområde i så många år. Vi måste ned på gräsrotsnivå för att hitta dom bästa strategierna och visionerna för framtida företags Sverige.

EU

Vi ser att Kina är på frammarsch med deras teknik. Det är ett stort problem för alla som vet något om Kina vet att deras stat har kontroll över deras företagande. Det betyder att vi måste passa oss grymt noga innan vi släpper in dem för mycket i vår marknad.

Hur kan vi diktera termerna för Kina på bästa sätt? Det enklaste svaret är genom EU. Man skall inte ge bort allting till EU. Vi skall inte bli en federal stat i EU. Sverige skall vara Sverige men vi skall utöka vårt samarbete med EU för att kunna påverka världen till det bättre. Sedan glömde jag väl inte säga handel? Så  nu var det sagt.. Handel!

Privatiseringar

Det handlar om att ta bort stora offentliga sektorer som inte behövs. T.ex dra ned på AMF (arbetsförmedlingen) till en bättre nivå. Vi skall inte behöva betala för att människor enbart har ett jobb utan att dom har tydliga mål. Att man har störst förtroende för Moderaterna i denna frågan är ganska enkel.  Moderaterna kan ta dom tuffa besluten som t.ex inte vänstern vågar göra.

Utrikespolitiken

Det handlar om en balans. Vi vill exportera mycket för det är vi bra på. Sverige är otroligt beroende av den värdsliga handeln  och vi måste därför vara duktiga på att lyssna på andra länder. Vi behöver vara smartare än andra för att gå vinnande ur diskussioner. Sverige är inte tillräckligt stort, vi har inte tillräckligt stor BNP för att enbart sätta press själva.

Vi skall helt enkelt vinna utrikespolitiken genom att vara smartare än andra nationer.

Moderaternas viktigaste frågor

Jag hoppas du har fått svar på en hel del när det kommer till vad jag anser. Varför och hur ser opinionen ut. Du vet vad du skall hitta mig.

Vi måste få tillbaka politiken till vardagsrummet, Johan Mårtensson

Vid pennan Johan ”Moderjohan” Mårtensson

Lag och ordningModeraterna Västra GötalandModeraterna LerumModeraternas förslagModeraterna FlodaModeraterna Gråbo