Politik

Det finns inget mer som talar än det man faktiskt gör. Här kommer jag presentera min motioner och det jag har gjort inom politiken.

Valmanifest för Moderaterna Lerums kommun röstades igenom under Årsstämman 2022-02-21 och presenteras nedan.

 

 

 

Mina egna förslag och motioner

När det kommer till att förbättra verkligenheten för människorna i vårt avlånga land så handlar det om att göra motioner som gör nytta och förbättrar.

Det är en balansgång mellan kostnaden och vad det är man för ut av varje motion. Det är enkelt att hela tiden addera nya saker men ansvaret måste också finnas för att budgeten skall gå ihop.

Tro på framtiden, se verkligheten och lär dig av historien, Johan Mårtensson

Att inte gå i samma fälla som många andra har gjort att hela tiden låna för att räntan är så billig. Det gäller för kommun som det gäller för varje enskild individ.

Att söka dialog och lyssna på människor är vad mina motioner handlar om. Varje motion har en förankring genom samtal och diskussioner. Folket har makten och jag hoppas man tar sig tiden för att ge mig er åsikt. Att man tar tillfället i akt och säger vad man tycker och tänker. Högt i tak och försöka förstå vad någon menar är min melodi.

Dessa motioner har jag lagt fram till Moderaterna i Lerum årsmöte och det är inte säkert att dom har fått bifall (accepterade). 

Olika områden

Om ni klickar på länken får ni upp motionen.

Individualiserad utbildning – Denna motion handlar om att hjälpa dom med mindre eller större utmaningar i vanliga klassrumsmiljöer. När det kommer till skolan så handlar det om att visa möjligheter för t.ex Rektorer så man vet att det finns en möjlighet för att hjälpa elever nå kunskapsmålen. Motionen grundtanke är att hjälpa våra svagaste men även ge lugn i klassrum.

Sedan skall man inte glömma att detta kan även hjälpa emot psykisk ohälsa m.fl. I min värld anser jag detta är en win-win för dels individ men även samhälle som kommer att öka intäkterna. Om vi på allvarligt vill se ta ett krafttag emot att se till att alla kommer nå upp till kunskapsnivån som behövs vill jag söka ert bifall för denna motion.

Att-1 bifall,  Årsstämman 2022-02-21

Att 2-5 avslag, Årsstämman 2022-02-21

Lerums kommun Hall of Fame – Denna motionen handlar om att ge mervärde för varje invånare i Lerums Kommun. Kostnaden för motionen är försumbar så det handlar inte pengar utan det handlar om det värdet det kan ge att visa upp duktiga individer inom alla områden som kommer från Lerum. Visa att det finns människor att se upp till, människor att ta efter eller människor att slå. För vem vill inte tävla lite ibland?

Vi måste även aktivt styra var vi skall placera dessa korten så det inte råder något tvivel eller där individer kan flytta dessa till plats som ej skulle vara lämpligt för att visa upp vinnarna.

Att-1 avslag, Årsstämman 2022-02-21

Att-2 bifall, Årsstämman 2022-02-21

Lerums Kommun Polisstation – Denna motion handlar om att ställa krav på att fler poliser i vårt närområde. Att se polisen inte enbart när det är kris ger trygghet till alla boende inom kommunen. Att även veta att det finns en bemannad polisstation hade gett en ytterligare trygghet.

Jag välkomnar styrelsens rekommendation till bifall på att-sats 1 och 2. Dock vill jag att vi från Lerum skall vara med och påverka i vår region och nationellt. Vi vet sedan tidigare att saker som händer i vår närhet påverkar även oss här.

På sättet vi kan påverka är att lägga en motion att vi vill att kommunala polisstationer som står ”tomma” bemannas.

Att 1-2 bifall, Årsstämman 2022-02-21

Att 3-4 avslag, Årsstämman 2022-02-21

Digitalisering av Föreningslivet – Denna motionen handlar om att hjälpa vårt föreningsliv till nya höjder. Vi alla är vana med digitala forum och vi behöver ge möjligheten för våra föreningar att finnas där med. Alla föreningar har inte möjligheter att köpa in kamerautrustning så då skall vi vara där och hjälpa till. Kan vi visa upp föreningslivet och få fler att aktivera sig själva så kommer det ge väldigt mycket goda effekter på folkhälsan.

Det har varit på tal tidigare om mer gympa i skolan och varje dag. Det som vi i Moderaterna i Lerum sade till detta att det var inte något vi ställde oss bakom utan vi var frågande utan vi ansåg föreningslivet har en stor roll här.

Det är inte första eller sista gången någon kommun hjälper sina föreningar. Istället för att hjälpa svaga föreningar när dom ligger ner och är på väg att försvinna så kan vi hjälpa våra föreningar att bli starkare.

Motion avslagen i sin helhet, Årsstämman 2022-02-21

Hålla ihop olika orter – Denna motion handlar om egentligen inte om någon stor förändringar utan att påpeka för kommunen att det finns många som upplever mindre orättvisor när det kommer till hanteringen av olika saker. Att man helt enkelt behöver ta sig en extra tanke så man kan förminska detta i möjligaste mån.

Ett enkelt sätt att poängtera för våra invånare att vi ser alla orter även om dom har olika områdesplaner.

Motion avslagen i sin helhet, Årsstämman 2022-02-21

Särskild händelse, akut stöd Företag – Denna motionen handlar om att söka möjligheten att under särskild händelse, se om det finns möjlighet att kommun kan stödja finansiellt med lån till företagare. Förhoppningsvis kommer vi aldrig få uppleva en liknande händelse som C19 igen eller något liknande men jag anser vi skall sondera terrängen för vad som kan vara lagligt under särskilda händelser och om man kan tillämpa lagen på det sättet jag är ute efter, Lag (2006:544) 

Min tanke är att sluta upp med bidragslinjen och att ge bort skattepengar. Det måste finnas ett bättre sätt att försvara våra skattepengar. Att kunna under särskild händelse istället låna ut istället för att ge bort.

Motion avslagen i sin helhet, Årsstämman 2022-02-21

Moderaterna Lerum

Vårt första namn heter Viktor Lundblad och mer om honom finns på länken. Med Viktor vid rodret skall vi se till att Moderaterna tar ännu ett kliv i kommunen. För att förklara det med en film istället för ord så kommer filmen om Viktor och Lerum här.

Vill man veta mer om vad Moderaterna i Lerum gör? Så skall man besöka deras hemsida. 

Det lilla gör skillnad så därför tycker jag om du har möjlighet så bli medlem hos Moderaterna. Av min egen erfarenhet (i Lerum) kan jag säga dig att du kommer bli varmt välkomnad. Klicka här