Moderaternas förslag

Moderaternas förslag

När det kommer till moderaternas förslag att göra samhället bättre så finns det ett nyckelord.

Näringslivet.  

Vill man se det politiska programmet i korthet så finns det här.

Varför är näringslivet så himla viktigt egentligen? Det är en bra fråga man skall ställa sig själv. Om du ser till en sak. Du får enbart säga en sak som skapar mest frihet åt en människa vad hade det varit?

För mig är det enkelt att säga att jobbet skapar mest frihet. Det skapar möjligheten för dig att göra det du drömmer om. Kan vara allt från att köpa sin första bil till att köpa sitt första hus. Eller vem vet du kanske vill spara för att öppna upp ditt eget företag?

Att gå in i detalj för att förklara moderaternas förslag så måste man granska varje enskilt förslag. Viktigaste är att förstå varför och vad det är man vill komma till. Stödjer man målbilden så förstår man enklare besluten längs med vägen.

Lag och ordning

Skapa ett tryggt samhälle det vill väl varenda invånare som vill gott för vår nation. Hur skall man på bästa sättet göra detta? Det råder såklart delade meningar hur man vill uppnå detta.

Det jag anser man måste göra är en enkel punkt lista.

  • Ge polisen rätt förutsättningar genom lagen att kunna agera emot kriminella.
  • Slå ned hårt på små brottsligheten
  • Mer synliga poliser för att interagera med befolkningen så som det var förr
  • Fler poliser så att det blir rätt antal till befolkningsmängd
  • Förebygg och gör insatser för att bryta mönster för människor som är dömda
  • Vi skall sätta ned foten och stå på offrets sida. Inte förövaren
  • Säkerställa att det rättsliga system är opartiskt och ej politiskt
  • Balansera ekonomi för rättssystemet
  • Kriminella som ej är svenska medborgare skall utvisas
  • Att alla skall stå exakt lika inför lagen. Rabatterna skall ned i papperskorgen.

Den yttersta vikt för alla människor i vårt land är att vi kan hålla det städat på gatorna runt omkring i landet. Man skall inte känna sig otrygg när man går ut på kvällarna.

Man skall  inte behöva vara ständigt rädd för att någon skall göra inbrott. Det är den bilden jag vill att människor skall få av Sverige. Har du redan den? Då är det hög tid att vi gör något åt saken.

Dags att sätta ned foten och slå stenhårt emot kriminella nätverk och brottslingar. Dels kan man inte betona mer hur viktigt det är för friheten i vårt land. Dels för dig som privatperson men även för våra företag att få möjligheten att bedriva deras företag utan kriminella element förstör för dem.

Vem är jag?

Moderaternas förslag

Jag heter Johan ”Moderjohan” Mårtensson och du kan läsa mer om mig –> om mig

Är jag den officiella personen för Moderaterna Sverige? Svar nej. Jag delger dels vad moderaternas förslag är men även mina egna tankar.

Skatt

Detta ämne som många verkligen älskar att prata om. Högre skatt, lägre skatt… INGEN SKATT?

Det måste såklart finnas skatt för att vi skall ha råd att betala för skolor, vägar och sjukhus m.m. Det råder det inget tvivel om. Det finns dock en gräns när skatten blir för hög. När skatterna blir för höga så hindrar det utvecklingen.

Tänk så här när du tänker på skatter. Att själva exakta siffran är det inte som drar in intäkterna genom skatt. Ponera att vi har 15% moms istället för 25% moms.

Tror du att människor hade köpt mer saker om det blivit billigare? Svaret är att det hade man. Hade handeln blivit mycket högre så  hade intäkterna dem samma. Vi ponerade bara utan moderaternas förslag är inte att sänka momsen.

Det finns flera viktiga skatter men den viktigaste skatten för samhället är skatten på våra företag. För att frigöra medel och öka upp handeln behövs det en lägre skatt. En lägre skatt för människor att få mer medel att kunna skapa en bättre ekonomi för alla. Som jag påtalade tidigare är det inte att sänka skatten för dom rika eller dom fattiga. Vi är ett land, en nation.

Det är en balansgång så man ser till att det inte slår hårdare för någon speciell målgrupp. Dock skall man inte bli negativt påverkad för att man förser människor med arbete. Som jag påtalade tidigare så stödjer man målbilden så förstår man bättre dom problemen som måste lösas längs med vägen.

Hållbarhet

Moderaternas förslag är att säkerställa ett stabilt Sverige. För det är något moderaterna verkligen står för. Ett stabilt och tryggt Sverige. Det gör man t.ex genom att skapa ett energisystem som både är stabilt men även grönt.

Att avveckla kärnkraften är ett stort problem för landet. Alla bor inte i Norrland där vattenkraften förser dom flesta med energi. Vi måste innehava ett energi system som klarar kriser.

När det kommer till hållbarhet skall man inte hålla på med massa idioti som att höja skatten på plastpåsar. Utan man skall möjliggöra för företag att tjäna pengar på att göra bra saker för miljön. Det är faktiskt det enklaste sättet för att göra skillnad. Sverige är ett litet land med lite utsläpp. Vi skall jobba på att vara ett exempel mot världen. Men vi skall arbeta aktivt med att sätta dom största CO2 bovarna emot väggen som t.ex Kina.

Det gör vi bäst genom EU. För Sverige är ett litet land som en stormakt som Kina inte hade lyssnat på. Vi kan inte påverka deras ekonomi så mycket. Men tillsammans med EU så kan vi verkligen göra det. Genom EU skall vi sätta press på Kina m.m.

Sjukvård

Vi skall ha en sjukvård i världsklass. Det råder inget tvivel om att vi skall helt enkelt sikta på att vara bäst. Dels ha den bästa sjukvården men även den bästa servicen för våra medborgare.

Det finns många saker man kan förbättra i sjukvården. Köerna för viktiga operationer är för långa. Det viktiga man skall förstå är att sjukvården i Sverige idag är fruktansvärt bra men vi skall inte stanna för det.

Det behövs en ny modell för hur man skall arbeta. Det gör man bästa när man sätter människor från olika delar i samma rum för att diskutera. T.ex när det gäller en nationell cancerstrategi. Det kanske man inte tycker är viktigt för jag är ju frisk? Man skall veta att är man en invånare i Sverige så skall vi göra allt för att du skall komma hel ut i andra änden om du har den oturen att du får cancer.

Vi skall på ett säkersätt bygga ut digitaliseringen för att underlätta för sjukvårdspersonalen. Alla vet att när man ändrar på saker så kan det bli problem därav måste vi säkerställa att personalen runt omkring vet hur man skall jobba med nya system.

Man måste även se över hur sjukvården är placerad ute i landet. Finns det tillräckligt med placerade möjligheter till vård eller måste man göra något för människor som bor i landsbygden? Det är frågor man skall jobba med aktivt.

Skolan

Moderaternas förslag är att det skall vara ordning och reda på svensk skola. Förr i tiden var vi bland dom bästa i världen och vi skall tillbaka dit. Det finns inga andra alternativ. Vi skall vara ett föredöme för omvärlden när det kommer till att utbilda.

Vi skall dels stödja människor som mår dåligt. Dels för deras eget bästa man vi måste förstå att det är för allas bästa. Kan vi hjälpa unga människor som mår dåligt och ge dom verktyg till att komma vidare gynnar vi hela samhället och resten av deras liv.

Nyckeln är inte som många tror att svenska skolan skall vara statlig utan det är hur bra utbildningarna är. Om vi ponerar att det är stökigt i klassrummet då behövs det fler lärare det är ganska självklart. Men om vi istället har ordning så kan man ha fler elever i samma klassrum. Det handlar inte som folk försöka säga att herregud det kommer vara TVÅ HUNDRA elever i samma klassrum.

Där behövs det tydliga direktiv för att inte förstöra för eleverna. Dom statliga skolarna har mycket att lära från den privata sektorn som idag generellt sätt lyckas bättre. Sedan måste vi som nation ha koll på dessa skolor och deras ekonomi. Det är inte staten som skall gå in som en garant för att skolor bedrivs dåligt ekonomiskt.

Föreningslivet

Vi skall arbeta aktivt för att det skall finnas föreningar. En plats där man kan umgås utan att prata politik. Föreningslivet skapar sammanhållning och är otroligt viktigt för vårt demokratiska samhälle.

Det råder inget tvivel om att det skall finnas fotbollsplaner för fotbollslag. Pingisbord för pingisspelaren. Vi skall tillsammans utökas och skapa ett föreningsliv där alla vill hålla till. Det är svenskt!

Vi är en NATION… Vi är EN befolkning

Vi måste skapa en sammanhållning. Vad är det att vara svensk? Det skall man utan problem kunna prata om. I min värld är en svensk en arbetsam person som äter köttbullar och sill (nej jag gillar inte sill men ändå).

Om vi skall kunna visa världen vad vår kultur är skall det inte heller vara några problem och prata om vad det är att vara svensk och var vi kommer ifrån. Vi skall inte rygga tillbaka för att den extrema vänstern försöker ondgöra sig i varenda fråga.

Vi är svenskar och vi skall vara stolta att vara sådana. Det är dags för ordning och reda och det tror jag vi alla som bor i detta landet skall skriva under på.

Vid penna Johan ”Moderjohan” Mårtensson

Moderaternas viktigaste frågorModeraterna Västra GötalandModeraterna LerumModeraterna FlodaModeraterna Gråbo